Informace k zápisu

Ředitelství Základní školy Záhorovice oznamuje, že vzhledem k opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol  je tradiční zápis 2. 4. zrušen.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí. Zákonný zástupce dítěte vzdáleně vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, která bude připravena v sekci Pro rodiče. Vyplněnou a podepsanou žádost rodiče doručí do školy do 30. 4. 2020.

Stejně tak rodiče budou postupovat, pokud žádají o odklad školní docházky. Přílohou žádosti o odklad  je také  doporučení od pediatra (nebo klinického psychologa)  a doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna). 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno na hlavních dveřích budovy školy  do 7. 5. 2020. Vyhovění žádosti o odklad bude doručeno do vlastních rukou

Sledujte prosím webové stránky školy, kde budou další informace.

Děkuji za pochopení

Mgr. Magdalena Kočicová, ředitelka školy

Co nás čeká?

30
Listopad
2020
23
Prosinec
2020
za 24 dnů - Nástup do školy je 4. ledna 2021

Adresa školy

Základní škola Záhorovice,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Záhorovice 164
687 71 Bojkovice

skola@zszahorovice.cz

Rychlý kontakt

telefon:572 691 011
e-mail:kocicova@zszahorovice.cz
dat.schránka
f8tmuf5

Napište nám