Informace k zápisu

Ředitelství Základní školy Záhorovice oznamuje, že vzhledem k opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol  je tradiční zápis 2. 4. zrušen.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí. Zákonný zástupce dítěte vzdáleně vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, která bude připravena v sekci Pro rodiče. Vyplněnou a podepsanou žádost rodiče doručí do školy do 30. 4. 2020.

Stejně tak rodiče budou postupovat, pokud žádají o odklad školní docházky. Přílohou žádosti o odklad  je také  doporučení od pediatra (nebo klinického psychologa)  a doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna). 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno na hlavních dveřích budovy školy  do 7. 5. 2020. Vyhovění žádosti o odklad bude doručeno do vlastních rukou

Sledujte prosím webové stránky školy, kde budou další informace.

Děkuji za pochopení

Mgr. Magdalena Kočicová, ředitelka školy

Co nás čeká?

16
Duben
2024
za 2 dnů - pro žáky 2. a 3., 4. a 5. ročník
19
Duben
2024
za 5 dnů - Knihovna Bojkovice_1. ročník
1
Květen
2024
za 17 dnů - státní svátek

Adresa školy

Základní škola Záhorovice,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Záhorovice 164
687 71 Bojkovice

skola@zszahorovice.cz

Prohlášení o přístupnosti

Rychlý kontakt

telefon:572 691 011
e-mail:kocicova@zszahorovice.cz
dat.schránka
f8tmuf5

Napište nám